Roger A. Horn, Charles R. Johnson: Analiza matriciala
Traducere de Ingrid Beltita, Daniel Beltita, Radu-Nicolae Gologan
Texte Matematice Esentiale
480 pagini,
Theta, Bucuresti 2001, ISBN 973-99097-8-7.
 
 
 


Autorii prezentei monografii sunt reputati profesori ai unor universitati americane de prestigiu, cercetatori recunoscuti in domeniul analizei liniare in spatii finit-dimensionale si al aplicatiilor acesteia. Cartea este rezultatul experientei acumulate prin cursurile predate de-a lungul anilor in special la nivelul programelor de doctorat.
Date fiind numeroasele aplicatii ale teoriei matricilor in analiza numerica, in stiintele ingineresti si in multe alte domenii ce utilizeaza matematica, textul de fata este considerat in prezent un adevarat dictionar al rezultatelor cunoscute: de la cele mai elementare si pana la cele mai avansate.
Prezentul text nu trebuie parcurs neaparat in ordinea capitolelor. Un cititor interesat avand cunostinte la nivelul anului I al unei universitati tehnice sau economice, ori chiar numai cu bune cunostinte de liceu, poate parcurge majoritatea materialului sau poate gasi si intelege notiuni sau rezultate astazi clasice.
Cititorul roman, elev, student, matematician, inginer sau orice persoana interesata de matematica, are la indemana un text de referinta al literaturii matematice mondiale. 
 

 

 
  480 pagini
  2001 Theta, Bucuresti
  ISBN 973-99097-8-7
  215 000 lei (pret de librarie)
  15% reducere la distributie directa
  
  Cuprinsul:
  
  Introducere
  
  CAPITOLUL 0   RECAPITULARE SI DIVERSE REZULTATE
  
  Introducere
  Spatii vectoriale
  Matrici
  Determinanti
  Rang
  Nesingularitate
  Produsul scalar euclidian
  Matrici partitionate
  Din nou despre determinanti
  Clase speciale de matrici
  Schimbare de baza
  
  CAPITOLUL 1   VALORI PROPRII, VECTORI PROPRII SI SIMILARITATE
  
  Introducere
  Ecuatia valoare proprie - vector propriu
  Polinomul caracteristic
  Similaritate
  Vectori proprii
   
  CAPITOLUL 2   ECHIVALENTA UNITARA SI MATRICI NORMALE
  
  Introducere
  Matrici unitare
  Echivalenta unitara
  Teorema lui Schur de triangularizare unitara
  Cateva consecinte ale teoremei Schur
  Matrici normale
  Factorizarea si algoritmul QR
 
  CAPITOLUL 3   FORME CANONICE
  
  Introducere
  Forma canonica Jordan: o demonstratie
  Forma canonica Jordan: cateva observatii si aplicatii
  Polinoame si matrici: polinomul minimal
  Alte forme canonice si factorizari
  Factorizari triunghiulare
   
  CAPITOLUL 4   MATRICI HERMITIENE SI MATRICI SIMETRICE
   
  Introducere
  Definitii, proprietati si caracterizari ale matricilor hermitiene
  Caracterizari variationale ale valorilor proprii pentru matrici hermitiene
  Cateva aplicatii ale caracterizarilor variationale
  Matrici simetrice complexe
  Congruenta si diagonalizare simultana pentru matrici hermitiene sau simetrice
  Cosimilaritate si codiagonalizare
 
  CAPITOLUL 5   NORME PENTRU VECTORI SI MATRICI
 
  Introducere
  Proprietati definitorii ale normelor vectoriale si ale produselor scalare
  Exemple de norme vectoriale
  Proprietati algebrice ale normelor vectoriale
  Proprietati analitice ale normelor vectoriale
  Proprietati geometrice ale normelor vectoriale
  Norme matriciale
  Norme vectoriale si spatiul matricilor
  Erori in calculul inverselor si al solutiilor de sisteme liniare
  
  CAPITOLUL 6   LOCALIZAREA SI PERTURBAREA VALORILOR PROPRII
 
  Introducere
  Discuri Gersgorin
  Discuri Gersgorin: un studiu mai amanuntit
  Teoreme de perturbare
  Alte localizari ale valorilor proprii
  
  CAPITOLUL 7   MATRICI STRICT POZITIV DEFINITE
 
  Introducere
  Definitii si proprietati
  Caracterizari
  Forma polara si descompunerea cu valori singulare
  Teorema produsului Schur
  Congruente: produse si diagonalizare simultana
  Ordinea pozitiv semidefinita
  Inegalitati pentru matrici pozitiv semidefinite
  
  CAPITOLUL 8   MATRICI POZITIVE
  
  Introducere
  Matrici pozitive - inegalitati si generalitati
  Matrici strict pozitive
  Matrici pozitive
  Matrici pozitive ireductibile
  Matrici primitive
  O teorema generala de limita
  Matrici stochastice si dublu stochastice
   
  APENDICE
  
  A Numere complexe
  B Multimi si functii convexe
  C Teorema fundamentala a algebrei
  D Dependenta continua a radacinilor unui polinom de coeficienti
  E Teorma lui Weierstrass
   
  BIBLIOGRAFIE
  
  NOTATII
 
  INDICE